Hur du sorterar: Medalj

Sorteras som:

Lämnas här:

Deponihinken hämtas i samband med grovavfallet. Hämtningen beställs genom kundtjänst.

Rena massor eller Skrot. När deponihinkarna kommer in sorteras de efter de fraktioner som hinken innehåller.