Hur du sorterar: Marschall

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet