Hur du sorterar: Lottsedel

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet