Hur du sorterar: Litteratur (mjuk pärm)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet