Hur du sorterar: Leksak (utan avfall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Brännbart ska förpackas innan det läggs ner i kärlet.

Brännbart skickas till produktion av fjärrvärme i form av förbränning. Tänk på att inte elda upp avfall som kan återvinnas!

Svarta sopsäckar är EJ tillåtna.