Hur du sorterar: Läxpapper

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet