Hur du sorterar: Läskflaska

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet