Hur du sorterar: Läsebok (mjuk pärm)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet