Hur du sorterar: Lamm (slaktavfall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.