Hur du sorterar: Kvitto

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet