Hur du sorterar: kreatur

Sorteras som:

Lämnas här:

Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.