Hur du sorterar: Kontorspapper

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet