Hur du sorterar: Konservburk

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet