Hur du sorterar: Kinderäggsfolie

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet