Hur du sorterar: Kexpaket (papper)

Sorteras som:

Lämnas här:

Ska läggas löst i kärlet. OBS! Tänk på att platta till och komprimera dina förpackningar så får du plats med mer!

Platta till och komprimera för att ta mindre plats i containern. OBS! Wellpapp slängs inte här, utan har en egen container.