Hur du sorterar: Kaviartub

Plastlocket på tuben ska vara kvar på förpackningen. Detta då tuben är svår att tömma ur och när avfallet hämtas pressas detta ihop i sopbilen, vilket medför att innehållet trycks ut om korken inte är kvar på. Den kommer sen att sorteras bort i ett senare skede i återvinningsprocessen.

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet