Hur du sorterar: Kapsyl (metall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet