Hur du sorterar: Kapell

Sorteras som:

Lämnas här:

Alla Återvinningscentraler har inte fraktionen PVC. Du får på dessa lägga materialet i Sammansatt.