Hur du sorterar: Joggylock (aluminium - knyckla ihop för att se)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet