Hur du sorterar: Hibiskus

Sorteras som:

Lämnas här:

På återvinningscentralen delar vi upp trädgårdsavfallet i två fraktioner: komposterbart, och ris och grenar.

Kontakta kundtjänst om du är intresserad av att abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall - https://www.ograb.se/kundtjanst/abonnemang-och-taxor/extra-karl/