Hur du sorterar: Form (keramik)

Sorteras som:

Lämnas här:

Behållaren hämtas i samband med grovavfallet. Hämtningen beställs genom kundtjänst.

Porslin & Keramik eller Metall. När deponihinkarna kommer in sorteras de efter de fraktioner som hinken innehåller.