Hur du sorterar: Fönsterglas

Sorteras som:

Lämnas här:

Porslin, keramik, större mängder aska, glasföremål som inte är förpackningar m.m