Hur du sorterar: Fönster med ram

Besöker du Kattarp ÅVC ska detta sorteras som Rena massor.

Sorteras som:

Lämnas här:

Föremål som sorteras som sammansatt kan i vissa fall även hämtas som grovavfall. Detta gäller ej bygg- och rivningsavfall. Kontakta kundtjänst på info@ograb.se för att kontrollera och beställa.