Hur du sorterar: Folder

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet