Hur du sorterar: Flygblad

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet