Hur du sorterar: Flaska (ofärgat glas)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet