Hur du sorterar: Färgburk (metall utan färg)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet