Hur du sorterar: Fågelbur (metall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet