Hur du sorterar: Fågel

Sorteras som:

Lämnas här:

Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.