Hur du sorterar: Dörrmatta

Sorteras som:

Lämnas här:

Restavfall ska förpackas innan det läggs ner i kärlet.

Restavfall skickas till produktion av fjärrvärme i form av förbränning. Tänk på att inte elda upp avfall som kan återvinnas!

Säckar EJ tillåtna ( förutom lättflyktigt material som damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat )

Adresser till textilcontainrarna utanför våra ÅVCer:

Östra Göinge Kommun
Påls väg, COOP Knislinge
• Holmavägen, Knislinge
• ICA Nära, Glimåkra • ICA Hövdingen, Broby
• Gränsgatan vid AB Formplast, Broby
• Pappersbruksvägen vid boulebanan/grusplanen, Broby

Osby Kommun
• Norra Infartsgatan Osby
• Tryckerigatan 4
• Kristianstadsgatan, Sjöängens parkering vid apan och kaninen
• Södra Portsgatan, Osby
• Västra Storgatan, Osby
• Kyrkogatan, Lönsboda
• Storgatan, Killeberg