Hur du sorterar: Diklofenak

Sorteras som:

Lämnas här:

Apoteksavfall är ett producentansvar som ska lämnas hos apoteken.