Hur du sorterar: Deodorant (tom sprayflaska)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet