Hur du sorterar: Dagstidning

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet