Hur du sorterar: Däck

Sorteras som:

Lämnas här:

Tas ej emot här. Lämnas till återförsäljare av bildelar.