Hur du sorterar: Burklock (metall)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet