Hur du sorterar: Bord (plast)

Sorteras som:

Lämnas här:

Inga plastförpackningar!

Vissa återvinningscentralen har inte fraktionen Hårdplast. Det ska då läggas i SAMMANSATT, och kommer att sorteras upp när fraktionen kommer till Kattarps avfallsanläggning.