Hur du sorterar: Blommor (större mängd)

Sorteras som:

Lämnas här:

På återvinningscentralen delar vi upp trädgårdsavfallet i två fraktioner: komposterbart, och ris och grenar.

Kontakta kundtjänst om du är intresserad av att abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall - https://www.ograb.se/kundtjanst/abonnemang-och-taxor/extra-karl/

Adresser till textilcontainrarna utanför våra ÅVCer:

Östra Göinge Kommun
Påls väg, COOP Knislinge
• Holmavägen, Knislinge
• ICA Nära, Glimåkra • ICA Hövdingen, Broby
• Gränsgatan vid AB Formplast, Broby
• Pappersbruksvägen vid boulebanan/grusplanen, Broby

Osby Kommun
• Norra Infartsgatan Osby
• Tryckerigatan 4
• Kristianstadsgatan, Sjöängens parkering vid apan och kaninen
• Södra Portsgatan, Osby
• Västra Storgatan, Osby
• Kyrkogatan, Lönsboda
• Storgatan, Killeberg