Hur du sorterar: Bil (leksak utan elektronik)

Sorteras som:

Lämnas här:

Restavfall ska förpackas innan det läggs ner i kärlet.

Restavfall skickas till produktion av fjärrvärme i form av förbränning. Tänk på att inte elda upp avfall som kan återvinnas!

Svarta sopsäckar är EJ tillåtna.