Hur du sorterar: Betong (<0,5 m³ )

Sorteras som:

Lämnas här:

Porslin, keramik, större mängder aska, kakel, betong, sanitet, glasföremål som inte är förpackningar m.m