Hur du sorterar: Betong (>0,5m³)

Sorteras som:

Lämnas här:

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall från hushåll. Det gäller oavsett om bygg- och rivningsavfallet lämnas av företag eller privatpersoner och debiteras särskild avgift. Detta kan endast lämnas på Kattarps avfallsanläggning och vägas in via vågkontoret.