Hur du sorterar: Båt (mindre)

Oavsett om båten är gjord av trä, glasfiber eller metall ska den sorteras som sammansatt.

Sorteras som:

Lämnas här:

Föremål som sorteras som sammansatt kan i vissa fall även hämtas som grovavfall. Detta gäller ej bygg- och rivningsavfall. Kontakta kundtjänst på info@ograb.se för att kontrollera och beställa.