Hur du sorterar: Bandage

Sorteras som:

Lämnas här:

Restavfall ska förpackas innan det läggs ner i kärlet.

Restavfall skickas till produktion av fjärrvärme i form av förbränning. Tänk på att inte elda upp avfall som kan återvinnas!

Säckar EJ tillåtna ( förutom lättflyktigt material som damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat )