Hur du sorterar: Bakformar (folie)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet