Hur du sorterar: Avi

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet