Hur du sorterar: Asfalt

Sorteras som:

Lämnas här:

Tas emot på Kattarps ÅVC om man har intyg som utvisar PAH-halten. Intyg utfärdas av ackrediterade labb, t.ex. Eurofins Environment Testing Sweden AB, tel 010-490 81 10. Har du inget intyg ber vi att få hänvisa dig till Hässleholms Kretslopps Center i Vankiva. Du måste föranmäla ditt besök på 0451-26 66 00 och får betala en behandlingsavgift på plats.