Hur du sorterar: Asbest

Sorteras som:

Lämnas här:

Förpackas väl och märks upp.

Asbest och eternit tas endast emot på Kattarps Återvinningscentralen. Max 5 kg per abonnent och år. För större mängder hänvisar vi till Vankiva HKC.