Hur du sorterar: Anteckningsbok (utan spiral)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet