Hur du sorterar: Aluminiumform

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet