Hur du sorterar: Aluminiumfolie

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet