Hur du sorterar: Aluminiumburk (utan pant)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet